Berlini dialektus

Bár az angollal és/vagy az irodalmi némettel mindenhol megértenek majd, érdemes tudnod, hogy a városnak elég sajátos dialektusa van. 

 

Mi az a berlini dialektus?

 

Berlinisch-nek vagy Berlinerisch-nek nevezik azt a jól behatárolható dialektust, amit Berlinben és környékén beszélnek. Hiába hígult az utóbbi években a város lakossága rengeteg bevándorlóval, ez egy ma is használt helyi dialektus. Nem helyben fejlődött ki, Németország különböző területeiről idevándoroltak saját dialektusainak keveredéséből alakult ki száz évek alatt, de átvett szavakat a flamandból, a jiddisből és a franciából is.

Korábban a művelt réteg ragaszkodott az irodalmi némethez (Hochdeutsch), míg a Berlinisch-t az egyszerűbb emberek használták a városban. Az NDK területén a keleti értelmiség is elkezdte használni, így máig megfigyelhető, hogy a város keleti felében elterjedtebb, mint a volt Nyugat-Berlin területén.

 

Pár jelentős eltérés

Irodalmi német Berlini német Magyarul
Auch Ooch Is
Auf Uff -ra,-re/Tovább
Bisschen Bissen Kicsi/kicsit
Dann Denn Majd
Das Dit A/Az/Ez
Ein ‘n Egy
Elf Ölv Tizenegy
Es It Az,Ő
Etwas Was Valami
Fünf Fümv Öt
Gucken Kiek’n Néz
Ich Ick Én
Kein Keen Nincs
Nein Nem
Nicht Nich Nem, ne
Und Un És

 

Hasznos linkek

Ezen a linken (berliner-dialekt.de) hosszan olvashatsz németül a Berlinisch-ről, itt pedig rengeteg példamondatot találsz a berlini dialektus használatáról.